Spoštovani udeleženci posveta!

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, laboratorij LASIM v so-organizaciji GZS prireja tradicionalni, letos že petnajsti, letni posvet na temo Avtomatizacija Strege in Montaže – ASM. Posvet Avtomatizacija strege in montaže je edini specializirani tovrstni posvet v Sloveniji in se je uveljavil kot mesto srečevanja, posvetovanja in aktivne izmenjave mnenj strokovnjakov s tega področja. Na posvetu ASM dajemo predvsem poudarek prenosu znanj in izmenjavi dobrih praks. To je tudi dogodek, kjer lahko podjetja in raziskovalne organizacije predstavijo svoje raziskovalne, strokovne pa tudi komercialne aktivnosti na področju širše avtomatizacije, še posebej pa avtomatizacije strege in montaže v luči odvijajoče se Industrije 4.0 oz aktivnosti, ki vodijo do tovarn prihodnosti.

Montaža,  strega, robotika in proizvodna logistika so tista področja v proizvodnem procesu, kjer so možnosti za povečanje učinkovitosti in s tem dodane vrednosti izredno velike. Avtomatizacija in robotizacija strege in montaže ter logistični proizvodni procesi zasedajo zato v prihajajoči Industriji 4.0 pomemben segment kot ena od omogočitvenih tehnologij. V  povezavi z informatizacijo proizvodnih procesov, z IoT, z učinkovitim, avtomatiziranim zagotavljanjem in kontrolo kakovosti ter v povezavi z vitko organizacijo so nepogrešljiva za dvig konkurenčne sposobnosti podjetij in njihovo uspešnejše poslovanje. Na letošnjem posvetu bo močno zastopana tema Industrija 4.0 z razpravami o tehnologijah, dilemah in izzivih na tem področju.

Okvirni tematski sklopi na posvetu Avtomatizacija strege in montaže 2018 bodo:

1. Inteligentna avtomatizacija in robotika.
2. Industrija 4.0 – dileme in izzivi
3. Tovarne prihodnosti in pametni gradniki
4. Učinkovitost proizvodnih procesov in sistemov.
5. Inovativne rešitve in vitka proizvodnja.
6. Podjetja predstavljajo – dobre prakse.

Posvet ASM '18 je torej odlična priložnost za srečanje strokovnjakov s sorodnih področij in medsebojno izmenjavo mnenj ter izkušenj.

Prof. dr. Niko Herakovič
Organizacijski odbor ASM '18
Vodja laboratorija LASIM