GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Konferenčna dvorana a, I. nadstropje
Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana

tel.: 01 58 98 000

Parkiranje za udeležence je brezplačno v I. kleti garaže GZS do zasedenosti parkirnih mest.