Spoštovani udeleženci posveta ASM!

 

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, laboratorij LASIM v so-organizaciji z GZS, SRIP TOP, KCSTV, MGRT in ESRR organizira letos že sedemnajsti Posvet Avtomatizacija Strege in Montaže (ASM'20). Posvet se je tradicionalno uveljavil kot mesto srečevanja, posvetovanja in aktivne izmenjave mnenj strokovnjakov s področja avtomatizacije in Industrije 4.0. Žal je letos zaradi aktualne zdravstvene situacije nekoliko drugače. Ker fizično druženje ni izvedljivo, smo se odločili organizirati skrajšan posvet in omogočiti izmenjavo mnenj preko spleta. S tem nadaljujemo tradicijo, obenem pa sem prepričan, da spletni dogodek ne bo nič manj zanimiv. Ravno nasprotno! Aktualne informacije, izmenjava mnenj in vzpodbude so v tem aktualnem trenutku najbrž še bolj potrebne in zaželene. Na posvetu ASM dajemo predvsem poudarek prenosu znanj in izmenjavi dobrih praks. To je tudi dogodek, kjer lahko podjetja in raziskovalne organizacije predstavijo svoje raziskovalne, strokovne pa tudi delno komercialne aktivnosti s področja širše avtomatizacije, vitke proizvodnje in digitalizacije proizvodnih procesov. Področja in tehnologije I4.0 kot so logistika, kolaborativna in industrijska robotika, digitalni dvojčki proizvodnih in logističnih procesov, sistemov in izdelkov, povezljivost sistemov, so zelo aktualna in jih je za povečanje konkurenčnosti proizvodnih podjetij nujno znati pravilno uporabiti. Vsa ta področja, in še več, obravnavamo na letošnjem posvetu ASM'20, ki je torej odlična priložnost za spletno srečanje strokovnjakov s sorodnih področij in medsebojno izmenjavo mnenj ter izkušenj.


Prof. dr. Niko Herakovič
Organizacijski odbor ASM '20
Vodja laboratorija LASIM