Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2017 - ASM ’17, Ljubljana, 6.12.2017

WWW zbornik člankov s posveta

Kraj posveta: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

Datum posveta: 6. 12. 2017

 

Organizatorji:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strego in montažo – LASIM

Združenje kovinske industrije na GZS

 

Organizacijski odbor:

prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL
dr. Mihael Debevec, FS, UL
dr. Miha Pipan, FS, UL
Edo Adrović, FS, UL
mag. Janja Petkovšek, Združenje kovinske industrije na GZS

 

Uredniki:

dr. Mihael Debevec, FS, UL
dr. Miha Pipan, FS, UL
Edo Adrović, FS, UL
prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL

 

Izdajatelj:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 2017

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in
univerzitetni knjižnici v Ljubljani

COBISS.SI-ID=293272576
ISBN 978-961-6980-44-9 (epub)

© Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2017

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njihovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Tako ravnanje predstavlja, razen v primeru iz 46. in 57. člena Zakona o avtorskih pravicah, kršitev avtorske pravice.

 

Seznam člankov:

 1. Robotska celica za strego žage za razrez polgredi in odlaganje le-teh v transportno embalažo: Hubert Kosler, Aljoša Zupanc, Damian Širaj, Erih Arko, Sandi Košmrlj, Matej Merkač, Yaskawa Slovenija d.o.o. in Yaskawa Ristro d.o.o.
 2. Rekonfigurabilna robotska celica za malo in srednjeserijsko proizvodnjo: Martin Bem1, Žiga Gosar2, Timotej Gašpar1, Igor Kovač1, Aleš Ude1, 1 - IJS; 2 - ELVEZ d.o.o.
 3. Integracija in kalibracija strojnega vida v sistem z robotsko manipulacijo: Tomaž Koritnik,Darko Koritnik, DAX d.o.o.
 4. Izvedba specifičnega prijemala in prijemanje za vizualno kontrolo izdelka: Vid Črešnik3, Jure Škrabar2, Aleš Zore1, Jure Rejc1, Marko Munih1, 1 - UL FE, Laboratorij za robotiko, 2 - Kolektor Group d.o.o., 3 - Kolektor Orodjarna d.o.o.
 5. Nekaj izhodišč brez katerih ni Pametne tovarne: Gorazd Rakovec, Kibernova, s.p.
 6. Integracija eWON rešitev v okviru Industrije 4.0: Daniel Krašovec, Inea RBT d.o.o.
 7. Celostni pogonski sistem drylin®- kako konfigurirati celoten sistem: Stojan Drobnič, MaticButja, Hennlich d.o.o.
 8. Program GOSTOP – Gradniki, orodja in sistemi za tovarne prihodnosti: Igor Kovač1, Vladimir Jovan1, Aleš Hančič2, Aleš Ude1, Janez Štrancar1, 1 - Institut »Jožef Stefan«, 2 - TECOS
 9. Visoko-dinamična hidravlična linearna os krmiljena z digitalnim piezo ventilom: Marko Šimic, Niko Herakovič, UL FS, LASIM
 10. Načrtovanje osnovnih ročnih montažnih operacij z integracijo simulacijskih orodij v
  proizvodnem procesu: Maja Turk, Matevž Resman, Miriam Cukjati, Niko Herakovič, UL FS, LASIM
 11. Krmilni algoritem za natančno krmiljenje pozicije dveh antagonistično vpetih pnevmatičnih mišic: Jernej Protner, Miha Pipan, Niko Herakovič, UL FS, LASIM
 12. Model LASFA: Matevž Resman, Hugo Zupan, Niko Herakovič, UL FS, LASIM

 

CELOTNI WWW ZBORNIK: Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2017 - ASM ’17