Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6
1000 Ljubljana
Telefon:
Faks:
Sp. stran:
E-mail:
(01) 4771 200
(01) 2518 567
Laboratorij LASIM
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6
1000 Ljubljana
Telefon:
Faks:
Sp. stran:
E-mail:
(01) 4771 726
(01) 4771 760

KOMPETENČNI CENTER ZA SODOBNE TEHNOLOGIJE VODENJA
Sp.stran:
STRATEŠKA RAZVOJNO-INOVACIJSKA PARTNERSTVA - SRIP
Sp.stran:
Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13
1504 Ljubljana
Telefon:
Faks:
Sp. stran: E-mail:
(01) 5898-000
(01) 5898-100
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
Sp.stran:
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Sp.stran: