Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojništvo

Aškerčeva 6

1000 Ljubljana

 

 

Telefon:

Faks:

Sp. stran:

E-mail:

(01) 4771 200

(01) 2518 567

www.fs.uni-lj.si

dekanat@fs.uni-lj.si

Laboratorij LASIM

Fakulteta za strojništvo

Aškerčeva 6

1000 Ljubljana

Telefon:

 

Faks:

Sp. stran:

E-mail:

 

(01) 4771 726

(01) 4771 760

(01) 4771 434

www.fs.uni-lj.si/lasim

niko.herakovic@fs.uni-lj.si

KOMPETENČNI CENTER ZA SODOBNE TEHNOLOGIJE VODENJA

Sp.stran:

http://www.kcstv.si/

STRATEŠKA RAZVOJNO-INOVACIJSKA PARTNERSTVA - SRIP

Sp.stran:

http://ctop.ijs.si/

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičeva 13

1504 Ljubljana

Telefon:

Faks:

Sp. stran:

E-mail:

(01) 5898-000

(01) 5898-100

www.gzs.si

info@gzs.si

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

Sp.stran:

http://ec.europa.eu/

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Sp.stran:

http://www.mgrt.gov.si/