Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2019 - ASM ’19, Ljubljana, 4.12.2019

WWW zbornik člankov s posveta

Kraj posveta: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

Datum posveta: 4. 12. 2019

 

Organizatorji:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko – LASIM

Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja – Zavod KC STV

SRIP ToP

Gospodarska zbornica Slovenije - GZS

RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

EU, Evropski sklad za regionalni razvoj

 

Organizacijski odbor:

prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL
dr. Mihael Debevec, FS, UL
Edo Adrović, FS, UL
dr. Miha Pipan, FS, UL
Tanja Plestenjak, FS, UL
dr. Zoran Marinšek, Zavod KC STV in INEA d.o.o.
Rudi Panjtar, SRIP ToP
mag. Janja Petkovšek, GZS
dr. Marjan Rihar, GZS

 

Uredniki:

dr. Mihael Debevec, FS, UL
dr. Miha Pipan, FS, UL
Edo Adrović, FS, UL
prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL

 

Izdajatelj:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 2019


Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in
univerzitetni knjižnici v Ljubljani

COBISS.SI-ID=302707456

ISBN 978-961-6980-67-8 (epub)

 

V vednost

Posvet ASM '19 podpira program GOSTOP
(OP20.00361),ki ga delno financirata
Republika Slovenija – Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport ter
Evropska Unija– Evropski sklad za regionalni razvoj.

 

© Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2019

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njihovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Tako ravnanje predstavlja, razen v primeru iz 46. in 57. člena Zakona o avtorskih pravicah, kršitev avtorske pravice.

 

Seznam člankov:

1. Veščine 4.0: Janja Petkovšek, Združenje kovinske industrije, GZS

2. Izzivi kibernetske obrambe proti hekerskim napadom: Robert Bergles, Unistar LC d.o.o.

3. Manipuliranje z mehkimi obdelovanci v proizvodnji – primer manipuliranja z gospodinjskimi spužvami: Tim Vrbančič, Inea RBT d.o.o.

4. Nadzor distribuiranih proizvodnih vozlišč: Miha Pipan, Hugo Zupan, Jernej Protner, Niko Herakovič, UL FS, LASIM

 

CELOTNI WWW ZBORNIK: Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2019 - ASM ’19