Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2020 - ASM ’20, 16.12.2020

WWW zbornik povzetkov s posveta

Spletni dogodek

Datum posveta: 16. 12. 2020

 

Organizatorji:

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko – LASIM
 • Gospodarska zbornica Slovenije - GZS
 • SRIP ToP
 • Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja – Zavod KC STV
 • RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • EU, Evropski sklad za regionalni razvoj

Organizacijski odbor:

 • prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL
 • dr. Mihael Debevec, FS, UL
 • dr. Marko Šimic, FS, UL
 • dr. Miha Pipan, FS, UL
 • Edo Adrović, FS, UL
 • Tanja Plestenjak, FS, UL
 • dr. Zoran Marinšek, Zavod KC STV
 • Rudi Panjtar, SRIP ToP
 • mag. Janja Petkovšek, GZS
 • dr. Marjan Rihar, GZS

 

Uredniki:

 • prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL
 • dr. Miha Pipan, FS, UL
 • Jernej Protner, FS, UL
 • Edo Adrović, FS, UL
 • dr. Mihael Debevec, FS, UL

Izdajatelj:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 2020


Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in
univerzitetni knjižnici v Ljubljani

COBISS.SI-ID=42921731

ISBN 978-961-6980-76-0 (html)

 

V vednost

Posvet ASM '20 podpira program GOSTOP (OP20.00361), ki ga delno financirata Republika Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska Unija– Evropski sklad za regionalni razvoj.

© Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2020

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njihovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Tako ravnanje predstavlja, razen v primeru iz 46. in 57. člena Zakona o avtorskih pravicah, kršitev avtorske pravice.

 

Seznam povzetkov:

1. Uvod in kratek pregled stanja na področju pametnih tovarn v EU: Niko Herakovič, UL FS, LASIM

2. Odziv in stanje kovinske industrije v času epidemije COVID: Janja Petkovšek, Združenje kovinske industrije, GZS

3. S pametnimi tovarnami do večje produktivnosti in agilnosti: Marjan Rihar, Zbornica elektronske in elektroindustrije, GZS

4. Nacionalni demonstracijski center Tovarn prihodnosti: vizija, cilji in zahteve: 1Zoran Marinšek, 2Niko Herakovič, 1KCSTV, 2UL FS, LASIM

5. Edge Computing in digitalni dvojček kot osnova Pametne tovarne: Jernej Protner, Miha Pipan, Hugo Zupan, Matevž Resman, Marko Šimic, Niko Herakovič, UL FS, LASIM

6. Stopnje 4. Industrijske transformacije v 3D kosovni pametni tovarni: Gorazd Rakovec, KIBERNOVA d.o.o.

7. Digitalizacija proizvodnega procesa izdelave mobilnih hiš in šotorov: Jure Žagar, Nejc Weiss, Adria Dom d.o.o.

8. Programska oprema za upravljanje pametnih tovarn: Jakob Perko, Franc Žaberl, Fanuc Adria d.o.o.

9. Robotska celica za lasersko varjenje nizko serijskih izdelkov z 3D vodenim laserskim žarkom na osnovi 3D scana objekta: 1Hubert Kosler, 2Damian Širaj, 2Peter Arko, 2Erih Arko, 1YASKAWA Slovenija, 2YASKAWA Ristro

10. Meritve momentov in sil pri robotski manipulaciji: Darko Koritnik, Tomaž Koritnik, DAX d.o.o.

11. Avtomatizacija in nadzor temperature vstavljanja kovinskih vložkov v brizgalno orodje s pomočjo kolaborativnega robota: Aleš Hančič, Dragan Kusić, Matjaž Milfelner, Jakob Jelenc, TECOS

12. Novosti in ABB RobotStudio za novo realnost: Tomaž Lasič, Karl Jerman, Robert Logar, ABB d.o.o.

 

WWW ZBORNIK POVZETKOV Posveta Avtomatizacija strege in montaže 2020 - ASM ’20