Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2014 - ASM ’14, Ljubljana, 3.12.2014

WWW zbornik člankov s posveta

Kraj posveta: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

Datum posveta: 03.12.2014

 

Organizatorji:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strego in montažo – LASIM

Združenje kovinske industrije na GZS

 

Organizacijski odbor:

izr.prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL
dr. Mihael Debevec, FS, UL
Edo Adrović, FS, UL
Tanja Balkovec, FS, UL
Miha Pipan, FS, UL
mag. Janja Petkovšek, Združenje kovinske industrije na GZS

 

Uredniki:

dr. Mihael Debevec, FS, UL
Edo Adrović, FS, UL
Miha Pipan, FS, UL
izr.prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL

 

Izdajatelj:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 2014

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

621.717-027.43(082)(0.034.44)

POSVET Avtomatizacija strege in montaže (2014 ; Ljubljana)
Zbornik ASM'14 [Elektronski vir] / Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2014 - ASM'14, Ljubljana, 3. 12. 2014 ; organizatorji Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko - LASIM [in] Združenje kovinske industrije na GZS ; uredniki Mihael Debevec ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2014

Način dostopa (URL): http://www.posvet-asm.si/index.php?page=zbornik-asm14

ISBN 978-961-6536-84-4 (html)
1. Dodat. nasl. 2. Debevec, Mihael, 1976- 3. Fakulteta za strojništvo (Ljubljana). Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko 4. Gospodarska zbornica Slovenije. Združenje kovinske industrije
277068288

© Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2014

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njihovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Tako ravnanje predstavlja, razen v primeru iz 46. in 57. člena Zakona o avtorskih pravicah, kršitev avtorske pravice.

 

Seznam člankov:

1. Robotska celica za montažo pokrovov na oljno posodo avtomobilskega motorja: Hubert Kosler, Aljoša Zupanc, Matej Merkač, Damian Širaj, Erih Arko, Peter Arko, Yaskawa Slovenija d.o.o.

2. Robotsko vodeno mikrokovanje po standardu SAE AMS-2432: Matej Miklavčič, FerroČrtalič d.o.o.

3. Avtomatizacija nove linije za sestavo in varjenje karoserij modelov Renault Twingo in Smart Forfour: Tomaž Blatnik, REVOZ d.d.

4. Avtomatizacija strojne obdelave in montaže: Franc Žaberl, Fanuc Adria d.o.o.

5. Primer dobre prakse: Prednosti linearnih vodil brez mazanja na primeru 3D tiskalnika: Stojan Drobnič, Hennlich d.o.o.

6. Uporaba Omron Sysmac platforme na primeru realnih aplikacij: Andrej Rotovnik, Miha Strašek, Miel Elektronika d.o.o.

7. Izdelava adaptivnega algoritma za zaznavanje napak s strojnim vidom na pletenici: Miha Pipan, Andrej Kos, Niko Herakovič, UL FS, LASIM