Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2018 - ASM ’18, Ljubljana, 6.12.2018

WWW zbornik člankov s posveta

Kraj posveta: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

Datum posveta: 6. 12. 2018

 

Organizatorji:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko – LASIM

Gospodarska zbornica Slovenije - GZS

SRIP ToP

Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja – Zavod KC STV

RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

EU, Evropski sklad za regionalni razvoj

 

Organizacijski odbor:

prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL
dr. Mihael Debevec, FS, UL
Edo Adrović, FS, UL
dr. Miha Pipan, FS, UL
Marija Jeretina, FS, UL
mag. Janja Petkovšek, GZS
dr. Marjan Rihar, GZS
Rudi Panjtar, SRIP ToP
dr. Zoran Marinšek, Zavod KC STV in INEA d.o.o.

 

Uredniki:

dr. Mihael Debevec, FS, UL
dr. Miha Pipan, FS, UL
Edo Adrović, FS, UL
prof.dr. Niko Herakovič, FS, UL

 

Izdajatelj:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 2018


Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani


COBISS.SI-ID=297950976


ISBN 978-961-6980-52-4 (pdf)

 

V vednost

Posvet ASM '18 podpira program GOSTOP
(OP20.00361),ki ga delno financirata
Republika Slovenija – Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport ter
Evropska Unija– Evropski sklad za regionalni razvoj.

 

© Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2018

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njihovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Tako ravnanje predstavlja, razen v primeru iz 46. in 57. člena Zakona o avtorskih pravicah, kršitev avtorske pravice.

 

Seznam člankov:

1. Aktivni kontaktni vmesnik (ACF) v robotskih aplikacijah: Jože Babič, HALDER d.o.o.

2. Avtomatizacija strege in procesnega nadzora stroja za delovanje brez osvetlitve – GEISTERSCHICHT: Gorazd Rakovec, Kibernova, s.p.

3. Informatizacija ročnih montažnih procesov v proizvodnji: Tim Vrbančič, Janez Tancek, Inea RBT d.o.o.

 

CELOTNI WWW ZBORNIK: Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2018 - ASM ’18